Μαριάννα Κοντοέ: Ημερήσια Σεμινάρια Κοσμήματος 7 & 8 Ιανουαρίου στο 8Δυτικά